Komunikaty

 

Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt

Zarządzenie w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów
na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt.

Komunikat w sprawie opłat

W sprawie opłaty skarbowej:

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia ( pl.Nowy Targ 1-8, ul.Zapolskiej 2/4, ul.Kotlarska 41, al.Kromera 44 ) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

W sprawie opłaty za kserokopie z akt:

Rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty za kserokopie z akt:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU
NBP O/O Wrocław

70 1010 1674 0005 1822 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

OPŁATA ZA KSEROKOPIE Z AKT ………………………………………………………………………