Strona Główna

UWAGA

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan epidemii i wzrost zachorowań na COVID-19, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników obsługa klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu odbywać się będzie telefonicznie, pocztą tradycyjną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Składanie dokumentów w wersji papierowej możliwe jest w siedzibie urzędu, bez kontaktu z pracownikami Inspektoratu. Miejsce podawcze znajduje się w naszej siedzibie na drugim piętrze. Potwierdzenie złożenia dokumentów nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Przyjęcia interesantów odbywać się będą wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu w formie telefonicznej lub elektronicznej. Przyjmowani będą wyłącznie interesanci w celu udostępnienia akt sprawy w ramach prowadzonych postępowań.

Na korytarzu inspektoratu przebywać mogą wyłącznie osoby zapisane na daną godzinę na 5 minut przed przyjęciem.

Osoby stawiające się siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu zobowiązane są stosować środki ochrony osobistej (obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego).

Po wejściu do budynku prosimy Państwa o zdezynfekowanie rąk płynem odkażającym z dozownika dostępnego na korytarzu.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

                                                                                            Piotr Wiss

Dolnośląski Wojewódzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Podstawy prawne

• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. Zm.),

• ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. Zm.),

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. Zm.),

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1785 ze zm.).

 

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019 ­ 2020

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 19 039 615,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 16 183 672,75 PLN

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pllub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.