Godziny pracy

 

"Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., dzień 27 grudnia 2019 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, natomiast dzień 14 grudnia 2019 r. wyznaczono dniem pracy." 

 

1. Inspektorat pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30 we wszystkie dni robocze, 
    w środy w godzinach od 7.30 do 18.00.

2. Skargi i wnioski obywateli przyjmują:

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Z-ca w środy w godzinach od 12:00 do 16.30 w sprawach dotyczących pracy Inspektoratu oraz w sprawach dotyczących Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
- kierownicy wydziałów Inspektoratu w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.

W sprawach, w których w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie wskazane jest poprzedzenie wizyty w Inspektoracie telefonem w celu wskazania sprawy, której wizyta będzie dotyczyć, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie i zapoznanie się z aktami sprawy i tym samym ułatwi merytoryczną rozmowę.