Godziny pracy

 

1. Inspektorat pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30 we wszystkie dni robocze, 
    w środy w godzinach od 7.30 do 18.00.

2. Skargi i wnioski obywateli przyjmują:

- Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego Z-ca w środy w godzinach od 12:00 do 16.30 w sprawach dotyczących pracy Inspektoratu oraz w sprawach dotyczących Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
- kierownicy wydziałów Inspektoratu w każdy piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.

W sprawach, w których w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego toczy się postępowanie wskazane jest poprzedzenie wizyty w Inspektoracie telefonem w celu wskazania sprawy, której wizyta będzie dotyczyć, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie i zapoznanie się z aktami sprawy i tym samym ułatwi merytoryczną rozmowę.